سلام
دو عدد ترانزیستور smd که میخواستم خرید اینترنتی انجام بدم به شماره های 1Ft 06 و دیگری به شماره FHs 66 است
برای خرید اطلاعاتی که برای ترانزیستور ها دادن برای نمونه به اینصورت است (
ترانزیستور مثبت 50 ولت 0.1 آمپر 200 میلی وات
) اگه ممکنه ترانزیستور های مورد نظر من مشخصاتش به چه صورت است تا از لیست ترانزیستورها پیدا کنم . ترانزیستورهای Q2 , Q4 در عکسی که گذاشتم است با تشکر
فایل پیوست 22990
منبع :Www.TamirKaran.ir