دانلود ترازوی دجیتال با نمایشگرLCD

در این پروژه میخواهیم با استفاده یک لودسل .و یک نمایشگر lcd کارکتری و با میکرو کنترلر مگا 8 یک ترازوی

دجیتال طراحی کنیم که قابلیت صفر کردن صفحه ترازو و جمع کردن وزن ها رو داشته باشددانلود سورس
منبع :Www.TamirKaran.ir