سلام خدمت اساتید
آیا بجای ماسفت درایور UP6161 می توان از آی سی ISL6549 استفاده کرد
منبع :Www.TamirKaran.ir