سلام....درخواست دیتا شیت ایسی
CXD9849R
این ایسی پردازنده DVDسونیه 256 پایه داره
منبع :Www.TamirKaran.ir