1- رایج ترین هسته پردازنده 32 بیتی با معماری RISC در جهان هسته ARM7TDMI می باشدكه باتوجه به معماری و اندازه كوچك آن در میكروكنترلرهای ARM استفاده می شود .

2- معماری این هسته، معماری قدیمی Von Neumann بوده كه برا اساس آن پردازنده از باس Code و Data مشترك جهت دسترسی به حافظه كد (مانند EEPROM و Flash ) و حافظه داده (مانند SRAM) استفاده می كند . در معماری Von Neumann با اجرای دستوراتی كه با حافظه در ارتباطند، فراخوانی دستور تا كامل شدن نوشتن یا خواندن از حافظه متوقف شده و به این دلیل سرعت سیستم خیلی افت پیدا می كند .

3- حداكثر كلاك سیستم در این هسته 72MHz بوده و سرعت پردازش 0.95DMIPS/MHz می باشد .

4- قابلیت پشتیبانی از دستورات به فرم thumb را دارد (thumb شیوه ای به منظور فشرده سازی دستورات پركاربرد 32 بیتی به صورت 16 بیتی برای كاهش حجم برنامه ولی به ازای كاهش سرعت اجرای آن می باشد )

5- توان مصرفی این هسته در حدود 0.28mW/MHz بوده و مزیت خیلی بارز این پردازنده بیشتر در سادگی و اقتصادی بودن آن است .

6- از سری میكروكنترلرهای ARM كه با این هسته طراحی شده اند می توان به مواردی همچون :LPC2300/2400 AT91SAM 7xCxxx , AT91SAM 7Sxxx اشاره كرد كه ساخت شركتهای ATMEL , NXP می باشند .


Cortex-M3


1- جانشین برحق هسته ARM7TDMI بی شك هسته قدرتمند Cortex-M3 با معماری RISC می باشد كه میتوان از آن به عنوان نسخه اصلاح شده هسته قبلی نام برد .

2- معماری این هسته، معماری Harvard بوده كه بر اساس آن پردازنده از دو باس جداگانه Code و Data جهت دستیابی به حافظه برنامه و حافظه داده استفاده می كند به این ترتیب همزمان با اجرای دستوراتی كه با حافظه برنامه یا داده در حال ارتباطند، پردازنده می تواند به واكشی دستور بعدی بپردازد كه این موضوع به افزایش سرعت سیستم در مقایسه با معماری Von Neumann می شود .
تمام كامپیوتر های شخصی و میكروكنترلرهای ARMكه با هسته هایی نظیر ARM926EJ , ARM946E , Cortex-Rx , Cortex-Ax ساخته شده اند ، بر اساس معماری Harvard طراحی شده اند .

3- حداكثر كلاك سیستم در این هسته 100MHz بوده و سرعت پردازش به 1.25DMIPS/MHz ارتقاء داده شده است .

4- قابلیت پشتیبانی از دستورات به فرم thumb2 را دارد .

5- توان مصرفی این هسته در حدود 0.19mW/MHz بوده كه در مقایسه با هسته ARM7TDMI به میزان %30 مصرف توان كمتری دارد .

6- از سری میكروكنترلرهای ARM كه با این هسته طراحی شده اند می توان به مواردی همچون : STM32F101xx , STM32F101xx اشاره كرد كه ساخت شركت ST Micro می باشند (شركت ST Micro در استفاده از هسته Cortex-M3 پیشقدم بوده است )
منبع :Www.TamirKaran.ir