چک کردن از درست نوشتن برنامه بسکام
تبلیغات تجاری در گروه تخصصی تعمیرکاران ( تعرفه تبلیغات )
چک کردن از درست نوشتن برنامه بسکام چک کردن از درست نوشتن برنامه بسکام چک کردن از درست نوشتن برنامه بسکام چک کردن از درست نوشتن برنامه بسکام چک کردن از درست نوشتن برنامه بسکام
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1
 1. #1

  https://www.tamirkaran.ir/star/roshan.gifhttps://www.tamirkaran.ir/star/khamosh.gifhttps://www.tamirkaran.ir/star/khamosh.gifhttps://www.tamirkaran.ir/star/khamosh.gifhttps://www.tamirkaran.ir/star/khamosh.gif
  عضو گروه
  sinasat آنلاین نیست.

  تاریخ عضویت
  August 2012
  نوشته ها
  2
  تشکر
  0
  1 بار در ا پست از ایشان تشکر شده است.
  پسندیده شده
  0
  مورد پسند شما
  0
  میزان امتیاز
  10
  گروه تعمیرکاران تخصصی ترین مرجع الکترونیک در ایران
  Array

  Talking چک کردن از درست نوشتن برنامه بسکام

  من یک برنامه نوشتم مال در بازکن تلفنی میخواستم ببینم درست نوشتمش اینم برنامه

  کد PHP:
  $regfile "m8def.dat"
  $crystal 8000000
  '$baud = 9600
  Config Portd = Input
  Config Portb.7 = Input
  Config Portb.6 = Output
  Config Portc.5 = Output
  Config Portc.4 = Output
  Config Portc.3 = Output
  Config Debounce = 50
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.5 , Db7 = _
  Portc.0 , E = Portb.2 , Rs = Portb.1
  Config Lcd = 16 * 2
  Cursor Off
  Cls
  Declare Sub Main
  Dim D As Long , Seco As Byte , A As Byte , B As Byte , C As String * 8 , F As Long
  Dim E As Eram Long
  Sina:
  Delay
  Home
  Lcd "    Waiting"
  Wait 1
  Do
  If Pinb.7 = 1 Then Jmp Q
  Loop
  Q:
  Cls
  Home L
  Lcd "    javab"
  Waitms 50
  Set Portb.6
  Cls
  If E = &HFFFFFFFF Then
  jmp Here
  Else
  jmp Sh
  End If
  Here:
  E = 123456
  Sh:
  Cls : Home : Lcd "PASSWORD ENTER=quot;
  B = 0 : C = "" :
  Locate 2 , 1
  Call Main
  If E = D Then
     If Pind = &B00001010 Then
      Goto Bb
     Else
      Jmp Control
     End If
  Else
   Cls : Home
   Lcd "Wrong Password"
   Reset Portb.6
   Wait 2 : Cls : Home : Jmp Sina
  End If
  Bb:
  Cls : Cursor Off : Home
  Lcd "1:Change Pass"
  Locate 2 , 1 : Lcd "2:Back"
  Bc:
  A = Pind
  If Seco <= 60 And A > &B00001100 Then
   Reset Portb.6
   Goto Sina
  '
  --------------------------
  Lookup(Jadval)
  If 
  49 Then Jmp Change
  If 50 Then Jmp Sh
  jmp Bc
  Change
  :
  Cls Cursor Off Home
  Lcd 
  "Type Old Pass"
  Locate 2 1
  Call Main
  If D Then
     jmp Gh
  Else
     
  Cls Home Lcd "Wrong Pass" Wait 2
     Reset Portb.6
     jmp sina
  End 
  If
  Gh:
  Cls Cursor Off Home
  Lcd 
  "Type New Pass"
  Locate 2 1
  Call Main
  D
  jmp Bb
  End

  Control
  :
  Cls
  Home
  Lcd 
  "    wellcome"
  Wait 3
  Cls
  000
  :
  Do
  If 
  Seco <= 60 And Pind < &B00001100 Then
   jmp klid
  Else
   
  Reset Portb.6
   jmp sina
  End 
  If
  Klid:
  If 
  Pind = &B00000001 Then Goto Relay1
  If Pind = &B00000010 Then Goto Relay2
  If Pind = &B00000011 Then Goto Relay3
  If Pind = &B00000100 Then Goto Relay1_off
  If Pind = &B00000101 Then Goto Relay2_off
  If Pind = &B00000110 Then Goto Relay3_off
  If Pind = &B00001001 Then Goto Int_off

  Loop


  ' LABEL LABEL LABEL LABEL LABEL LABEL LABEL LABEL LABEL LABEL LABEL LABELLABEL

  '
  **************************************TV***************************************

  Int_off:
  Waitms 10
  Reset Portb.6
  Waitms 10
  jmp sina


  Relay1
  :

      
  Cls
      Set Portc.5
      
  If Portc.5 1 Then
      Locate 1 
  4
      Lcd 
  "Relay1 on"
      
  End If
      
  Waitms 100
      jmp 0000

  Relay1_off
  :

      
  Cls
      Reset Portc.5
      
  If Portc.5 1 Then
      Locate 1 
  4
      Lcd 
  "Relay1 off"
      
  End If
      
  Waitms 100
      jmp 0000


  '***************************************WASHER**********************************​


  Relay2:

      Cls
      Set Portc.4
      If Portc.4 = 1 Then
      Locate 1 , 3
      Lcd "Relay2"
      End If
      Waitms 100
      jmp 0000

  Relay2_off:

      Cls
      Reset Portc.4
      If Portc.4 = 1 Then
      Locate 1 , 3
      Lcd "Relay2 Off"
      End If
      Waitms 100
      jmp 0000  '
  **************************************FAN**************************************


  Relay3:

      
  Cls
      Set Portc.3
      
  If Portc.3 1 Then
      Locate 1 
  3
      Lcd 
  "Relay3 ON"
      
  End If
      
  Waitms 100
      jmp 0000

  Relay3_off
  :

      
  Cls
      Reset Portc.3
      
  If Portc.3 1 Then
      Locate 1 
  3
      Lcd 
  "Relay3 Off"
      
  End If
      
  Waitms 100
      jmp 0000  End                                                         
  'end program
  '
  -----------------------------------------------------------

  Main:
  ""
  Aa:
  Pind
  If Seco <= 60 And > &B00001100 Then
   Reset Portb.6
   
  Goto Sina
  Lookup(Jadval)
  Select Case A
  '----------------------
  Case 48 To 57:
  If B < &B00001000 Then
     Incr B
     Lcd String(1 , A)
     C = C + String(1 , A)
  End If
  jmp Aa
  '
  ----------------------
  Case 
  35:
  Val(c)
  End Select
  Return
  '--------------------------------------------------
  Jadval:
  Data 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 42 , 35 


  توضیحات برنامه
  این در بازکن تلفنی طوریه که شما اول بعد جواب دادن گوشی توسط دستگاه از شما رمز پیش فرض 123456 رو میخواد با زدن کلید مربع وارد میشوید و رمز نیز قابل تغییر میباشه و چند تا رله هم داره که بعد از وارد شدن قابلیت قطع و وصل داره
  توضیحات برنامه
  اولش که همه پیکر بندی
  اگر پین b.7 یک شد یعنی تلفن در حال زنگ زدنه و گوشی رو جواب بده
  و پین b.6 یک کن تا رله وصل بشه و گوشی جواب داده بشه
  در خط بعدی میگه اگر متغیر E مساوی با یک شد چون در eeprom مقدار اولیش 1 است
  پرش میکنه به لیبل here و متغیر e=123456 می کنه
  (اما وقتی کاربر رمز رو عوض کنه و برق مدار رو قطع کنه شرط here برقرار نمیشه و به لیبل sh پرش میکنه
  و دیگه کاری به داخل e نداره
  خط بعدی متغیر ها رو مقدار دهی می کنیم
  و سابروتین main رو فراخونی میکنه که توضیحاتش رو در آخر میدم
  اگر متغیر e=d شد
  برو خط بعدی پین d هم به آی سی mt8870 وصله
  اگر pind=10 شد برو به لیبل bb
  ذر غیر اینصورت
  برو به لیبل کنترل
  در غیر اینصورت پسورد اشتباه است گوشی رو قطع کن
  حالا بقیه توضیحات برنامه
  وبرو به لیبل اولیه سینا
  در این شرط اگر شما کلید ستاره رو بزنید به قسمت تغییر رمز میروید که شماره کلید ستاره 1010 است و به لیبل bb
  مراجعه می کند و روی LCD تایپ میکنه 1 -change pass در خط بعدی 2-back و بعد میره به لیبل Bc و PINd=A میکنه
  و اگر در مدت 60 ثانیه و عدد وارد شده بزرگتر از 1100 بود گوشی رو قطع میکنه و میره به لیبل sina
  در غیر اینصورت میره خط بعدی متغیر A را با اعداد داخل لیبل jadval مقایسه میکند و در صورت برابر بودن با هر کدام عدد رو داخل متغیر A میریزه
  اگر a=49 شد که همون 1 است برو لیبل Change
  اگر a=50 شد که همون 2 است برو به لیبل sh
  در غیر اینصورت اگر هر کدام از شرطها برقرار نبود به لیبل Bc برو
  لیبل Change
  روی LCD تایپ میشه Pass قدیمی رو از شما میخواد
  فراخوانی لیبل Main
  اگر E=d شد یعنی پسورد صحیح است و به لیبل GH میره
  در غیر اینصورت پسورد اشتابه است گوشی تلفن قطع میشه و میره به لیبل sina
  لیبل GH
  از شما میخواد رمز جدید خود را وارد کنید و E=D قرار میده و میره به لیبل Bb
  لیبل Control
  داخل حلقه اگر در مدت 60 ثانیه و عددی کوچکتر از 1100 وارد شد برو به لیبل klid
  در غیر اینصورت تلفن رو قطع کن و برو به لیبل sina
  لیبل klid
  در لیبل کلید هم براساس عدد وارد شده به رله مربوطه میره
  سابروتین Main
  متغیر های B, C رو مقدار دهی میکنه
  PIND = A
  اگر در مدت 60 ثانیه و مقدار A بزرگتر از 1100 شد شرط برقرار و گوشی تلفن قطع و به لیبل sina میره
  در غیر اینصورت خط بعدی متغیر A رو با مقادیر داخل لیبل jadval مقایسه میکنه و در صورت برابر بودن عدد مورد نظر رو میریز داخل متغیر A

  اینم PCB که خودم درست کردم و در اصل طرح کلی رو از روی این پروژه برداشتمش فقط تغییراتی کلی دادم مثلا مگا 16 رو کردم مگا 8 و جای پایه اشم کمی تغییر کرده
  دانلود proje asli zip
  اینم PCB
  دانلود rar

  برنامه رو هم که تغییر دادم تا بشه که با رمز وارد شد و رمز رو هم تغییر داد که از روی پروژه قفل رمزدار زیر نوشتمش برای همین میگم ببینم درست نوشتمش چون مجبور بودم تغییراتی توش انجام بدم چون ماکه صفحه کلید نداریم مثل قفل رمزدار برای همین خروجی mt8870 که به Pind وصله اعداد رو به ما میده
  اینم لینک در ست پروژه قفل رمز دار
  دانلود zip
  منبع :Www.TamirKaran.ir
  یک کاربر برای این پست سودمند از sinasat عزیز تشکر کرده اند: MiAnAbY

 

 

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
پرداخت آنلاین حق عضویت
فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
تمام حقوق برای گروه تخصصی تعمیركاران محفوظ است و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی خواهد داشت.
سامانه پیام کوتاه گروه : 50002050031501
© Copyright TamirKaran.ir 2010-2021 | Hosted by PersianWhois.com
logo-samandehi