یک مقاله با عناوین

1-مدارهای مغناطیسی
2-تبدیل انرژی الکترومکانیکی
3-اصول ماشین های جریان مستقیم DC
4-ژنراتور هلی DC
5-موتور های DC
6-ماشین های جریان مستقیم خاص
book دانلود 9679; آپلود سنتر فایل سایت علمی نخبگان جوان
منبع :Www.TamirKaran.ir