اربعین حسینی را بر تمامی شیعیان و مسلمانان جهان و همکاران عزیز و عاشقان اهل بیت تسلیت عرض می نماییم .
منبع :Www.TamirKaran.ir