سلام.

از دوستان کسی مدار دورسنج ماشین رو داره؟

می خوام یک دورسنج یا همون دورموتور رو ماشین ببندم(تاخومتر)
منبع :Www.TamirKaran.ir