قسمت بالشتک همزن مانند ترانس هست .باید چند دورسیم واسه هر مرحله پیچیده بشه؟
منبع :Www.TamirKaran.ir