اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=6258]tofighso[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 78.109.196.4 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=6228]pejvak[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=6055]seyedsajad[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=6057]seyedsajad2[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir