اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8070]shahram_tk[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 208.53.158.94 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=7873]zaehed[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir