اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=7955]samigbi[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 80.191.200.128 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=7825]bahmanayazi[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=7801]reza zahra[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir