اکانت جدید با نام [URL=http://www.tamirkaran.ir/forum/member.php?u=11226]qwqwe[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 78.38.213.16 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://www.tamirkaran.ir/forum/member.php?u=10218]aliking[/URL][*][URL=http://www.tamirkaran.ir/forum/member.php?u=9926]saeedfm[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir