اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=9961]powerboy[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 109.125.168.1 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=9061]sisi-soso[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir