اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=9434]parselx[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 217.219.178.70 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8878]aghaghi[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir