اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=9555]moji lover[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 178.252.136.250 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=9554]darushsat[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8498]farshad[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir