اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5582]mohama2[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 78.109.196.14 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5471]hadiroosta[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5537]heidary3642[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5427]m12_2010[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir