اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8727]majid.del.[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 78.39.203.6 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8390]majiddel[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8378]tyurه[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir