اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=9005]ImanOnline[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 78.38.243.164 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8166]yacooza club[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir