اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5541]havax2010[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 78.109.196.7 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5361]وستل[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5240]خوش قلب[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir