اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8035]farhadm[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 217.219.223.228 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=7903]mtncharge[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir