اکانت جدید با نام [URL=http://www.tamirkaran.ir/forum/member.php?u=11157]elina[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 195.146.50.75 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://www.tamirkaran.ir/forum/member.php?u=9491]rasool_ataei[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir