اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5790]davood.2009[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 78.109.196.9 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5608]daryai[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5551]milad444[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5663]negahedobare[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir