اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=7941]barat[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 81.12.40.120 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=7883]*vatan*[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir