اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8156]asdfew[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 83.170.106.56 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8090]e-masood[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir