اکانت جدید با نام [URL=http://www.tamirkaran.ir/forum/member.php?u=11403]amir_ax[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 86.57.98.67 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://www.tamirkaran.ir/forum/member.php?u=10082]mk.lead[/URL][*][URL=http://www.tamirkaran.ir/forum/member.php?u=9659]royalzm[/URL][*][URL=http://www.tamirkaran.ir/forum/member.php?u=10074]sky_pesar[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir