اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=6500]amin_nightwolf[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 78.39.198.78 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=6489]ali-petrol[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir