اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5758]am38[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 78.109.196.7 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5541]havax2010[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5749]mehdisoft[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5621]swimmer_ocea[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=5693]محمد[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir