اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8846]alpay[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 83.170.105.240 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=8722]alibag[/URL][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=7956]shariati[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir