اکانت جدید با نام [URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=10028]alidj[/URL] ثبت نام شده است با آی پی : 31.193.114.2 .

کاربران دیگری که با این آی پی ثبت شده اند عبارت است از :

[LIST=1][*][URL=http://tamirkaran.ir/forum/member.php?u=9503]mobina[/URL][/LIST]
منبع :Www.TamirKaran.ir